Výkon:

Výkonom rozumieme vôľu dosiahnuť svoje ambiciózne ciele a neustále sa zlepšovať.

"Samozrejme, som zamestnaný v predajni OBI, považujem ju však za „svoju predajňu OBI“ − a urobím pre ňu všetko."

Petr Hlubek, vedúci predajne vo Frýdku-Místku, Česká republika.

 


Rešpekt:

Všetkým zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie ponúkame rovnaké príležitosti a vzájomne sa rešpektujeme.

"Na spoločnosti OBI si cením najmä to, že každého zamestnanca vnímajú ako indivíduum. Všade cítiť vzájomný rešpekt.“
Roland Mathias, vedúci tímu odd. stavebnín, OBI Viedeň St. Marx, Rakúsko

Zodpovednosť:

Sme si neustále vedomí dôsledkov svojich činov voči ľuďom a životnému prostrediu.

„Človek musí do práce vkladať srdce a myseľ, aby všetko klapalo. A ak urobím niečo zle, stojím si za tým.“

Michelangelo Moschella, učeň OBI Emmerich, Nemecko

Otvorenosť:

So zamestnancami, zákazníkmi a partnermi hovoríme otvorene a pozorne.

„Som rada, keď moji zamestnanci premýšľajú a majú vlastné nápady. To vždy podporím, bez ohľadu na to, kto je autorom myšlienky.“
Lena Podolska, vedúca tímu oddelenia predaja, OBI Wloclawek, Poľsko

Etický kódex OBI Naša firemná kultúra zhrnutá niekoľkými slovami.

Etický kódex spoločnosti OBI vymedzuje jasne, ako sa chceme k sebe správať a čo nie je prijateľné.