OB1952_LO_Bühnenbild_767px_384px_Pers_Entwicklung_V1
OB1952_LO_Half_Teaser_380px_215px_Pers_Entwicklung_V1
Ďalšie vzdelávanie v OBI:
ohodnotenie každého jednotlivca.
Faktorom nášho úspechu je vzdelaný personál OBI. Všetkým zamestnancom ponúkame cielené zaškolenie a množstvo individuálnych možností ďalšieho vzdelávania.

Moderné spôsoby učenia

Aby sme svojich zamestnancov podporovali v ich samostatnom získavaní vedomostí, kedykoľvek a kdekoľvek ich budú potrebovať, kráčame s dobou. Trend je jasný: moderne a digitálne. Učebnice určené na samovzdelávanie, intranet a vlastný nástroj spoločnosti na e-learning, virtuálna akadémia OBI umožňujú našim zamestnancom získavať vedomosti aj mimo seminárov. Výhoda: výučba na ktoromkoľvek mieste a v akýkoľvek čas!
OB1952_LO_Teaser_220px_125px_Pers_Entwicklung_Moderne_Wege_V2

Firemná kultúra vo všetkých krajinách OBI

Všetci naši zamestnanci sledujú rovnakú víziu a konajú podľa rovnakých hodnôt. Aby sa vo všetkých krajinách uplatňovala rovnaká kultúra spoločnosti OBI, neustále sa usilujeme o to, aby hranice medzi krajinami nevytvárali bariéry. Jazykové kurzy, interkultúrne školenia a nadnárodné rozvojové programy nám pritom pomáhajú.
OB1952_LO_Buehnenbild_767px_384px_Testimonials_V2