Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Montáž umývadla v 12 krokoch

Remeselníčka s umývadlom.

Umývadlá sa dajú dostať v rozličných tvaroch, farbách a materiáloch. OBI vám poskytne rozličné modely, vhodné náradie a kompetentné poradenstvo pre vašu kúpu. Po výbere toho správneho umývadla nasleduje montáž. V návode krok za krokom sa naučíte presný postup.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
3 - Zoznam náradia
Hlavný kohútik so šípkou, ktorá ukazuje smer otáčania na uzavretie prívodu vody.

Krok 1 - Príprava pred montážou umývadla: Vymeranie a zatvorenie hlavného kohútika

Pred kúpou odmerajte staré umývadlo a určite rozmery a vyrovnanie nového umývadla: celkovú šírku, vzdialenosť upevnenia, odtok a prívod, ako aj vzdialenosť obkladu podlahy od hornej hrany. Odborník vo vašej predajni OBI vám rád pomôže a poradí pri výbere nového umývadla.

Pred začatím montáže bezpodmienečne zatvorte hlavný kohútik a pustite vedenia vody naprázdno. Zatvorte aj rohové ventily pod umývadlom.

Remeselníčka odpája sifón od starého umývadla.

Krok 2 - Odskrutkovanie sifónu a armatúry od starého umývadla

Ako prvé odskrutkujte sifón a celý odtok vody od starého umývadla. Na zachytenie zvyškovej vody vám dobre poslúži plastová vanička. Následne odmontujte armatúry uvoľnením spojov k rohovým ventilom, povolením skrutiek armatúry odspodu a odobratím armatúry.

Prípadne môžete armatúru demontovať až po odmontovaní umývadla.

Zloženie starého umývadla zo steny.

Krok 3 - Demontáž starého umývadla

Pri demontáži vášho starého umývadla najprv povoľte upevňovacie skrutky. V prípade inej vzdialenosti upevnenia alebo odlišnej výšky nového umývadla odmontujte zároveň aj starý upevňovací materiál. Odskrutkujte staré kombinované skrutky zo steny.

Remeselníčka kontroluje vodorovnosť vyvŕtaných otvorov pomocou vodováhy.

Krok 4 - Vyvŕtanie otvorov pre kombinované skrutky

Ak musíte vložiť nové hmoždinky, najprv odmerajte výšku pripevnenia nového umývadla. Spravidla sa nachádza horná hrana umývadla približne 85 cm nad podlahou. Odtok by sa mal nachádzať uprostred medzi otvormi, ktoré neskôr vyvŕtate. Zakresľovanie zjednodušuje šablóna otvorov umývadla, ktorú si môžete sami zhotoviť z kartónu alebo hárku papiera. Skontrolujte vodorovné usporiadanie vyvŕtaných otvorov pomocou vodováhy.

Na vŕtanie do obkladu použite krepovú lepiacu pásku, ktorú nalepte nad miesto vŕtania, aby ste predišli zošmyknutiu vŕtačky. Pomocou jamkovača pripravte miesto na vŕtanie V žiadnom prípade nevŕtajte príklepovou vŕtačkou a do obkladu vŕtajte vždy s nastavením nízkych otáčok vŕtania – najlepšie s vŕtačkou na obklad. Po prevŕtaní obkladu vymeňte vrták za vrták do muriva a zapnite príklepovú funkciu vŕtačky na vŕtanie do steny. Do steny však vŕtajte rovnako opatrne, aby ste nepoškodili obklady.

Následne vložte hmoždinky do steny a skontrolujte, či pevne sedia v stene.

Zaskrutkovanie kombinovaných skrutiek do steny pomocou kľúča na kombinované skrutky.

Krok 5 - Zaskrutkovanie kombinovaných skrutiek pre nové umývadlo

Potom zaskrutkujte nové kombinované skrutky do steny pomocou vidlicového kľúča, kľúča na kombinované skrutky alebo pomocou klieští tak, aby zo steny vyčnievali len metrické závity.

Montáž armatúry na umývadlo.

Krok 6 - Montáž armatúry na umývadlo

Vsaďte novú armatúru zhora na nové umývadlo a zaskrutkujte ju odspodu. Pôjde to jednoduchšie, ak umývadlo ešte nie je namontované na stene. Dbajte pritom bezpodmienečne na všetky tesnenia (dodržiavajte údaje od výrobcu armatúry)!

Na pripojenie k elektrickému zásobníku teplej vody potrebujete nízkotlakovú batériu s tromi prípojkami.

Montáž umývadla na kombinované skrutky.

Krok 7 - Upevnenie nového umývadla

Nasaďte nové umývadlo na kombinované skrutky. Na vyrovnanie nerovností steny a aby ste predišli ťahovému pnutiu na zadnej strane, naneste predtým na zadnú stranu umývadla vrstvu tesniaceho tmelu, napr. sanitárneho silikónu.

Pokiaľ to je možné, pracujte s pomocníkom. Tento pomocník vám pomôže podoprieť umývadlo, kým nasadíte plastové podložky a matice na kombinované skrutky. Následne utiahnite kombinované skrutky, aby ste ešte mohli skontrolovať správne nasadenie umývadla pomocou vodováhy. Pracujte rovnomerne, resp. striedavo vľavo a vpravo, aby nevznikalo žiadne pnutie. Matice utiahnite až po skontrolovaní správneho nasadenia umývadla.

Obmotanie rohových ventilov tesniacou páskou

Krok 8 - Utesnenie rohových ventilov

Ak montujete nové rohové ventily, závity rohových ventilov natrite tesniacou pastou a na utesnenie ich obmotajte konopným vláknom. Taktiež môžete použiť teflónovú pásku. Čapy na konci musia smerovať nahor.

Remeselník upevňuje pružné hadice armatúry na rohové ventily pod umývadlom.

Krok 9 - Naskrutkovanie pružných hadíc na rohové ventily

Nasaďte pružné hadice vedúce k armatúre na rohové ventily a utiahnite prevlečné matice. 

Blízky záber na odtokové sitko.

Krok 10 - Nasadenie odtokového sitka do umývadla

Následne nasaďte odtokové sitko odtokového ventilu do otvoru v umývadle a zospodu k nemu pridržte spodnú časť ventilu, aby ste oba diely mohli zvrchu zosrutkovať. Aj v tomto kroku dbajte na postupnosť krokov montáže podľa údajov od výrobcu.

Nasadenie odtokovej rúry do odtoku v stene a pripojenie k umývadlu.

Krok 11 - Nasadenie odtokovej rúry a montáž odpadovej sady k umývadlu

Vložte odtokovú rúru do odtoku v stene a na jej utesnenie použite gumenú objímku. Následne namontujte odpadovú sadu s odtokovým ventilom na umývadlo a dbajte pritom na to, aby bol otvor telesa zdvíhadla zarovnaný so stenou. Ak je umývadlo vybavené zdvíhacím mechanizmom, nastavte ho a skontrolujte jeho funkčnosť: je ľahko pohybovateľné? Dodržiavajte pritom návod od výrobcu.

Remeselník utesňuje prechod k stene sanitárnym silikónom.

Krok 12 - Utesnenie prechodu od umývadla k stene

Na záver utesnite prechod od umývadla k stene sanitárnym silikónom. Dodržiavajte pritom pokyny na spracovanie a pokyny od výrobcu - na vyhladenie silikónu sa hodí aj hladítko na škáry namočené v čistiacom prostriedku.

Pomocou týchto krokov si môžete jednoducho sami namontovať svoje nové umývadlo. Otvorte rohové ventily a hlavný kohútik a prekontrolujte, či sú všetky spoje prívodov a odtokov utesnené. Vaše nové umývadlo spĺňa nielen praktickú funkciu, ale môže vylepšiť aj vzhľad vašej kúpeľne. Ďalšie informácie o úprave a rekonštrukcii kúpeľne nájdete v našich príručkách o rekonštrukcii kúpeľne.

Zoznam materiálov

 • Umývadlo
 • Odtok
 • Tesniaca pasta
 • Sanitárny silikón
 • Upevňovacia sada
 • Príp. rohové ventily
 • Prameň konopných vláken
 • Sifón
 • Armatúra
 • Sanitárny silikón
 • Krepová lepiaca páska

Zoznam náradia

 • Vŕtačka
 • Vidlicový kľúč
 • Skladací meter
 • Vrták na obklady
 • Kliešte na vodné čerpadlo
 • Ceruzka
 • Kliešte na čerpadlo
 • Vodováha
 • Kartušový lis
 • Hladítko na špáry
 • Jamkovač
 • Kladivo
hore