Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Výmena WC a splachovacieho tlačidla v 8 krokoch

Domáci majster pred závesným WC so splachovacím tlačidlom v kúpeľni so sivými obkladačkami.

Pri zhoršujúcej sa funkčnosti alebo opotrebení každodenným používaním nastane skôr či neskôr čas na výmenu toalety. Pre profesionálnych domácich majstrov to nie je žiaden problém. Na zdokonalenie vzhľadu vášho nového WC odporúčame vymeniť aj splachovacie tlačidlo nádrže.

Pri kúpe nového WC dbajte najmä na to, aby sa otvory na upevňovacie skrutky a vzdialenosti od odtokovej rúry zhodovali. Ušetrí vám to zbytočné vŕtanie. V tomto návode sa dozviete, ako môžete odmontovať staré a namontovať nové WX a inštalovať nové splachovacie tlačidlo.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
3 - Zoznam náradia
Zastavenie prívodu vody otočením uzatváracieho kohútika.

Krok 1 - Zatvorenie uzatváracieho kohútika

Skôr než začnete s demontážou starého WC a splachovacieho tlačidla, zatvorte uzatvárací kohútik a nechajte vedenia v splachovacej nádrži otvorené naprázdno. Odskrutkujte staré WC a opatrne vylejte zvyškovú vodu z toalety.

Vyrovnanie odtokovej rúry na stene.

Krok 2 - Narezanie a nastavenie odtokovej rúry

V prípade potreby narežte novú odtokovú rúru. Miesto rezania vyčistite alebo zahlaďte pomocou pilníka alebo pílky. Následne vyrovnajte rúru k odtoku a WC mise a nastavte ju do jednej roviny s WC.

Spojenie WC misy s odtokovou rúrou v stene.

Krok 3 - Pripevnenie a vyrovnanie nového WC

Po nastavení rúr nasuňte WC misu opatrne na prítomné ukotvovacie skrutky. Dbajte na to, aby prívod splachovacej nádrže a odtok presne dosadali. V prípade potreby upravte dĺžku oboch rúr pomocou pilníka.

Montáž WC k stene pomocou manžiet.

Krok 4 - Montáž WC

Pevne spojte WC a odtokové vedenie pomocou manžiet. Nastavte WC do koncovej polohy a upevnite ho najprv zľahka pomocou skrutiek. Potom pripojte prívod. Dbajte na tesné spojenie. Skrutky utiahnite až po montáži prívodového resp. odtokového vedenia a skontrolujte vyrovnanie toalety pomocou vodováhy.

Montáž riadiacich čapov splachovacieho tlačidla.

Krok 5 - Príprava splachovacieho tlačidla

Na obnovenie prívodu vody musíte otvoriť uzatvárací kohútik. Odstráňte upevňovaciu šablónu zo splachovacieho tlačidla, otvorte uzatvárací kohútik a znovu namontujte upevňovaciu šablónu. Potom pripevnite obe plastové zátky na spustenie funkcie splachovania. Dávajte pozor, aby ste dodržali vzdialenosť medzi stenou a prvkom nachádzajúcim sa pred stenou.

Pred kúpou sa uistite, že bude nové splachovacie tlačidlo ladiť s modelom splachovacej nádrže. Dodržiavajte aj dodaný návod na montáž.

Priskrutkovanie splachovacieho tlačidla k stene.

Krok 6 - Priskrutkovanie splachovacieho tlačidla

Keď sú zátky vo svojej polohe, môžete utiahnuť zadný diel splachovacieho tlačidla. Uistite sa, že objímka tlačidla pevne dosadá a že sa zátkami dá jednoducho pohybovať.

Pripevnenie plastového krytu na funkčné splachovanie.

Krok 7 - Montáž plastového krytu

Vyskúšajte splachovanie. Stlačte obe tlačidlá a skontrolujte, či fungujú bezchybne. Ak všetko funguje, môžete namontovať plastový kryt.

Utesnenie škár medzi stenou a WC misou silikónom.

Krok 8 - Utesnenie silikónom

Na záver musíte utesniť silikónom škáry medzi stenou a toaletou. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny od výrobcu. Vyhlaďte silikón hladidlom na škáry. V tomto kroku skontrolujte aj utesnenie rúr. Ak pri prvom spláchnutí uniká voda z prívodu alebo odtoku, opravte tesnenia.

Zoznam materiálov

 • WC
 • splachovacie tlačidlo
 • upevňovacia súprava
 • odtokové hrdlo/odtokové koleno
 • rozeta
 • silikón

Zoznam náradia

 • otvorený kľúč
 • skrutkovač
 • píla
 • pilník
 • hladidlo na špáry
 • vodováha/skladací meter
hore