Prehľad zariadení na prípravu teplej vody

Sprchová hlavica, z ktorej prúdi voda.

Umývanie, oplachovanie, čistenie: spoľahlivá príprava teplej vody na každodenné činnosti je štandardom v každej modernej budove. Existujú pritom rôzne typy zariadení na prípravu teplej vody. K najdôležitejším patrí prietokový ohrievač a zásobník teplej vody.

OBI vám vysvetlí, aké modely existujú, v čom sa líšia funkčné vlastnosti prístrojov a na aké potreby sa hodia. Vďaka tomu sa napokon budete môcť rozhodnúť pre správne zariadenie.

Pretože rovnako, ako sú rozdielne zvyklosti pri spotrebe vody a používanie odberných miest v rôznych priestoroch, ako kúpeľňa, kuchyňa alebo WC pre hostí, sú rozdielne aj nároky na teplú a horúcu vodu. Ak optimálne prispôsobíte výber zariadenia svojim zvyklostiam, z dlhodobého hľadiska ušetríte.

1. Prietokový ohrievač 2. Zásobníky teplej vody
3. Ohrievače vody: Čo je dôležité pri výbere 4. Zoznam materiálov
Prietokový ohrievač na stene.

1. Prietokový ohrievač

Prietokový ohrievač zohreje vodu vtedy, keď je to potrebné – bezprostredne po otvorení vodovodného kohútika. Prístroje majú porovnateľne malé rozmery a väčšinou sú prevádzkované na elektrický prúd. Pracujú decentrálne, teda nezávisle od systému teplej vody v budove a v blízkosti odberného miesta. Ďalšie výhody v porovnaní so zásobníkmi teplej vody vyplývajú z toho, že prietokový ohrievač nepotrebuje ani objem vody na uloženie, ani pohotovostnú energiu.

Hydraulické prietokové ohrievače sa spúšťajú až od určitého množstva pretečenej vody. Dostať ich v rôznych výkonnostných triedach a dajú sa nastaviť na rôzne stupne. V prípade potreby zásobujú viaceré odberné miesta.

Elektronické prietokové ohrievače nie sú závislé od tlaku vody v potrubí. Okrem vlastností hydraulického prístroja poskytujú konštantne vysokú teplotu s nízkou spotrebou energie.

Malé prietokové ohrievače sa napokon najviac hodia na umývadlá na umývanie rúk. Teplú vodu dodávajú rýchlo a bez pohotovostnej energie a väčšinou sú už pripravené na zapojenie.

Malý zásobník na teplú vodu.

2. Zásobníky teplej vody

Do zásobníkov teplej vody sa podľa veľkosti zmestí určité množstvo vody, ktoré sa zohreje a následne je uchovávaná jeho teplota. Zariadenia na horúcu vodu s objemom cca 5 l sa hodia na rýchlu prípravu teplej a horúcej vody.

Malé zásobníky, takisto s objemom cca. 5 l, prichádzajú do úvahy na miestach, na ktorých často potrebujete malé množstvá teplej vody, ktoré ale nemajú 400 voltovú prípojku na prietokový ohrievač. Veľké nástenné zásobníky s objemom od 30 l sú vhodné na zásobovanie sprchy, vane prípadne viacerých odberných miest.

Otvorené (beztlakové) zásobníky teplej vody zásobujú jediné odberné miesto a vyžadujú si špeciálnu nízkotlakovú batériu. Pri uzavretých, a teda v prístrojoch so stálym tlakom sa však voda môže odoberať na viacerých odberných miestach. V tomto prípade je možná inštalácia normálnych vysokotlakových batérií.

Domáci majster kontroluje tlak vody vo vani.

3. Ohrievače vody: Čo je dôležité pri výbere

Pred kúpou ohrievača vody by ste si mali vyjasniť niekoľko základných otázok. Obzvlášť dôležité: Čo sa má ohrievať a v akom objeme? Pri občasne používanom umývadle na ruky vo WC pre hostí môže stačiť aj malý prietokový ohrievač. Pre často používanú kúpeľňu, ktorú má denne k dispozícii viacero osôb budete potrebovať zásobník teplej vody s väčším objemom.

Avšak do plánovania by ste mali zahrnúť aj konštrukčné a technické aspekty spotreby. Ak je napríklad kúpeľňa úzka, komplikuje to montáž veľkého zásobníka teplej vody. Inštalácia šikovne umiestneného prietokového ohrievača však nie je lepšou voľbou len z priestorových dôvodov: Ak sa zásoba vody v zásobníku nespotrebováva pravidelne, trpí aj peňaženka a životné prostredie. V každom prípade by ste si mali inštaláciu zariadení bez prípravy na zapojenie nechať schváliť príslušným prevádzkovateľom siete alebo registrovanou špecializovanou firmou.

Zoznam materiálov

  • Hydraulický prietokový ohrievač
  • Elektronický prietokový ohrievač
  • Zásobník teplej vody
  • Nízkotlaková armatúra
  • Rezervácia a vyzdvihnutie
  • Overiť dostupnosť v predajni
  • Veľký výber produktov
hore