Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Montáž sauny v 6 krokoch

Domáci majster pred svojou novou, vlastnoručne namontovanou saunou.

Na montáž sauny nepotrebujete odborníka: Pomocou tohto návodu si môžete svoju novú panelovú saunu postaviť sami. Vďaka tomu ušetríte peniaze a nemusíte dlho čakať na svoj prvý pobyt v saune. Myslite na to, že stavebné prvky hotovej sauny sa líšia v závislosti od modelu, preto sa musíte vždy držať dodaného návodu na montáž. Keďže je väčšina pracovných krokov do veľkej miery podobná, OBI vám v tomto návode krok za krokom poskytuje užitočný prehľad o montáži sauny a zoznam potrebných nástrojov.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
3 - Zoznam náradia
Domáci majster pokladá základný rám novej sauny a vyrovnáva ho pomocou vodováhy.

Krok 1 - Montáž základného rámu sauny

Na montáž sauny potrebujete kladivo, príklepný hranol, aku skrutkovač, vodováhu, imbusový kľúč, ceruzku, skladací meter a meraciu pásku.

Na začiatok položte na zem základný rám sauny s drážkou smerujúcou nahor. Dodržiavajte pritom minimálnu vzdialenosť 5 cm od steny. Pomocou vodováhy skontrolujte, či je poloha rámu vodorovná a prípadné výškové rozdiely vyrovnajte pomocou drevených doštičiek. Je dôležité, aby základný rám sauny doliehal na podlahu v celej svojej dĺžke, a tým pádom nevznikali žiadne bodové preťaženia. Následne spojte všetky prvky základného rámu pomocou priložených kolíkov a skrutiek.

Nasadzujú sa ďalšie steny sauny počnúc stenovými panelmi prvého rohu.

Krok 2 - Montáž prvého rohu sauny

Zasuňte prvý rohový stĺpik sauny do zadného rohu základného rámu sauny. Následne nasaďte  prvý stenový panel s pružinou smerujúcou nadol vedľa rohového stĺpika do základného rámu. Na opačnej strane rohového stĺpika nasaďte druhý stenový panel. V prípade potreby použite v tomto kroku kladivo a príklepný hranol a tiež prípadne zoskrutkujte stĺpiky a panely steny dokopy. Pokiaľ sa to uvádza v návode na montáž, použite pri vkladaní stenových panelov aj tesniace pásy.

Domáci majster stojí vedľa hrubej stavby sauny so stenovými panelmi.

Krok 3 - Dokončenie hrubej stavby sauny

Nasaďte do základného rámu všetky zvyšné panely stien sauny a v prípade potreby si pomôžte kladivom a príklepným hranolom. Dávajte pozor na to, aby steny s nápismi „vnútorné (Innen)“ skutočne ukazovali do interiéru hotovej sauny.

Vnútorné steny čiastočne rozpoznáte aj podľa drievok, na ktoré sa neskôr namontujú držiaky pre saunové lavičky. Namontujte všetky steny na určené miesta a v prípade potreby ich zoskrutkujte dodanými lištovými prvkami. Ak ide o panelovú saunu s pružinami do masívneho dreva, vsuňte pružiny medzi jednotlivé panely a všetky panely upevnite zhora pomocou svorky.

Domáci majster montuje dvere na hotovú saunu.

Krok 4 - Montáž dverí sauny

Zasuňte panel dverí sauny do základného rámu na určenom mieste a dávajte pozor, aby krycie lišty presahovali cez základný rám. Dvere sauny sa spravidla dodávajú vopred zmontované. Ak to tak nie je, zmontujte dvere podľa priloženého návodu na montáž.

Pripevnite dvere na oboch stranách k bočným stenovým panelom a pevne ich priskrutkujte. V závislosti od konštrukcie zasuňte teraz hore jednu lištu a skontrolujte konštrukciu pomocou vodováhy.

Domáci majster montuje strechu sauny k stenám a pripevňuje ju pomocou skrutiek.

Krok 5 - Montáž strechy sauny

Teraz pripevnite diely strešného rámu sauny a zoskrutkujte ich dokopy pomocou aku skrutkovača. Namontujte aj vnútorné lišty podľa dodaného návodu na montáž a umiestnite a upevnite aj strešné prvky sauny.

Pec do sauny môžete síce namontovať sami, ale nesmiete ju zapájať.

Krok 6 - Vnútorné zariadenie sauny: kábel, pec a lavička do sauny.

Pre vnútorné zariadenie najprv uložte kábel do vnútorných káblových šácht a následne zmerajte lišty pre lavičky do sauny, aby ste následne mohli lavičky namontovať na určenú lištu. Dávajte pritom osobitne pozor na dodržanie presnosti. Na záver zmontujte kryt pece a priskrutkujte pec. Pec umiestnite bezpodmienečne na miesto predpísané výrobcom a priskrutkujte ju. Dodržiavajte pritom potrebné vzdialenosti od stropu (spravidla minimálne 110 cm) a od steny (spravidla minimálne 7 cm).

Na záver namontujte - ak sú k dispozícii - ďalšie prvky, ako mriežka pece, teplomer, hodiny, vlhkomer a pod. na určené miesta v hotovej saune.

Bezpečnostný tip: Zapájanie pece v saune a riadiaceho zariadenia vždy prenechajte kvalifikovanému elektrikárovi. Odborné uvedenie do prevádzky elektrikárom je podmienkou bezpečnej prevádzky a zachovania záruky.

Zoznam materiálov

  • Drevené doštičky
  • Panelová sauna
  • Príslušenstvo sauny - napr. hodiny, vlhkomer, teplomer

Zoznam náradia

  • Metrické meradlo
  • Kladivo
  • Imbusový kľúč
  • Aku skrutkovač
  • Meracia páska a skladací meter
  • Ceruzka
  • Vodováha
hore