Izolácia vonkajšej fasády v 11 krokoch

Remeselník s izolačnou doskou v ruke, za ním nastohované dosky a čiastočne aj na fasáde.

Izoláciu vonkajšej fasády svojho domu pomocou izolačných dosiek si môžete urobiť sami jednoducho v 11 krokoch. Vysvetlíme vám, ako na to, aké materiály a náradie potrebujete a na čo by ste mali dávať pozor pri montáži a spracovaní izolačných dosiek.

Dobrá izolácia vonkajších stien pomocou izolačného materiálu nielenže zvýši energetickú úspornosť vášho domu, ale prispieva aj k príjemnej klíme v miestnosti.
Skôr než začnete s izoláciou fasády, vyžaduje sa podrobné plánovanie.. Poraďte sa s odborným poradcom vo svojej predajni OBI. Okrem toho pri všetkých materiáloch bezpodmienečne dodržiavajte pokyny od výrobcu a pokyny na spracovanie.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
Remeselník čistí kefou múr domu.

Krok 1 - Príprava podkladu pred izoláciou

Pred začiatkom prác dôkladne vyčistite všetky podklady. Plochy musia byť priľnavé, rovné, suché, bez mastnoty, prachu a námrazy. Chybné miesta opravte vhodnou murovacou alebo omietkovou maltou. Pri silno pijavých podkladoch alebo podkladoch, z ktorých sa drobí piesok, sa odporúča naniesť pomocou maliarskeho valčeka alebo štetcavrstvu základného náteru (penetračný náter).

Remeselník nasadzuje soklový profil na pomocnú latku na izoláciu vonkajšej fasády.

Krok 2 - Montáž soklových profilov na izoláciu vonkajšej fasády

Určite vodorovnú výšku soklového profilu a zakreslite ju. Musí sa nachádzať minimálne 30 cm nad úrovňou terénu. Odporúčame v tomto kroku použiť pomocnú latku: Položte na ňu profil, vyvŕtajte každých 50 cm otvory pre hmoždinky a profil pripevnite pomocou zarážacích hmoždiniek. Dbajte na to, aby ste medzi jednotlivými styčnými plochami profilov nechali medzeru 2 až 3 mm. Na rohoch budovy vykonajte úkosové rezy (45 stupňov).

Remeselník nanáša lepidlo na izolačnú dosku: Lepidlo nanášajte po obvode a na šiestich miestach v strede.

Krok 3 - Nanášanie lepidla na izolačné dosky

Zmiešajte lepidlo podľa pokynov od výrobcu a pomocou naberačky ho naneste po obvode izolačnej dosky v spáde smerom k okrajom. Umiestnite šesť dávok naberačky dovnútra obvodovej časti izolačnej dosky. Izolačná doska by mala byť pokrytá lepidlom na 60 % plochy. Na medzikusoch rozotrite rovnomerne obsah jednej naberačky pomocou ozubenej stierky (s 10 mm zúbkami).

Remeselník nasadzuje poklepaním izolačnú dosku na vonkajšiu fasádu, vedľa ktorej sú už nalepené prvé dosky.

Krok 4 - Nasadenie izolačných dosiek na vonkajšiu fasádu

Izolačné dosky nasadzujte na fasádu naklopením dosky a jemnými údermi hladidla ju celkom upevnite. Dosky klaďte tak, aby styčné miesta ostali čisté, a rady dosiek nasadzujte s minimálne 20 cm presahom. Na rohoch domu klaďte dosky tak, aby trochu prečnievali (približne 5 mm hrúbky lepidla) a jednotlivé dosky navzájom spojte. Dbajte na to, aby styčné miesta ostali bez lepidla.

Remeselník vyrezáva izolačnú dosku do tvaru písmena L pre okno. Na okne v pozadí je možné vidieť príslušný otvor pre dosku.

Krok 5 - Izolácia otvorov v stene

Skôr než začnete lepiť izoláciu na okná, nalepte vhodnú tesniacu pásku na rámy a parapetu a takisto okolo a pod parapetu a medzi parapetu a izolačnú dosku.

Presne odmerajte vkladané kusy izolačných dosiek a narežte ich. Rohy otvorov sa musia vždy nachádzať vnútri izolačnej dosky v tvare písmena L. Zabráňte vzniku krížových škár.

V mieste všetkých priľahlých stavebných prvkov, napr. drevených trámov, okenných a dverových rámov alebo parapetných dosiek, by sa medzi izolačnú dosku a stavebný prvok mala nalepiť tesniaca páska. Tesniaca páska nesmie prekrývať roh, na rohu ju vždy ustrihnite a nalepte ju na druhej strane rohu.

Remeselník naklepáva tanierové hmoždinky do rohu izolačnej dosky, je možné vidieť niektoré už vložené hmoždinky.

Krok 6 - Vloženie tanierových hmoždiniek medzi izolačné dosky

Upevnite tanierové kotvy pomocou hmoždiniek na rohoch izolačných dosiek: Hmoždinky vsaďte uprostred dlhých hrán a v horizontálnej stredovej osi. Hĺbka vŕtaných otvorov by mala zodpovedať dĺžke hmoždinky 1 až 1,5 cm. Na vyvŕtanie otvorov použite hĺbkový doraz a tanierové hmoždinky zatlčte kladivom tak, aby lícovali s povrchom a mohli ste ich ukotviť príslušným rozperným klincom.

Remeselník vkladá rohové uholníky s pletivom na roh okna.

Krok 7 - Montáž rohových uholníkov na vystuženie

Rohy domu, otvory okien a dverí zabezpečte pomocou rohových uholníkov proti poškodeniu nárazmi. Naneste lepidlo a rozotrite ho pomocou stierky (8 mm). Uholník vyrovnajte a pletivo (perlinku) kompletne zapusťte do lepidla. Rovnakým spôsobom postupujte pri špaletách a prekladoch okien a dverí, pričom ale okrem toho vystužte rohy diagonálnymi vystuženiami z armovacieho pletiva.

Remeselník nanáša stierkovú hmotu zdola nahor.

Krok 8 - Nanesenie stierkovej hmoty na izolačné dosky vonkajšej fasády

Teraz môžete zdola nahor nanášať jednotlivé pásy stierkovej hmoty. Vrstva stierkovej hmoty by mala byť hrubá minimálne 4 mm. Vrstvu stierkovej hmoty zvislo rozotrite zúbkovanou špachtľou (6 alebo 8 mm zúbky).

Remeselník zapracováva pletivo do steny natretej stierkou.

Krok 9 - Zapracovanie pletiva a stiahnutie

Teraz pomocou hladidla zapracujte pletivo (perlinku) smerom zhora nadol . Pozor, aby sa nevytvorili záhyby. Jednotlivé pásy musia mať po stranách presah minimálne 10 cm.

Na záver celú plochu stiahnite hladidlom a pásy pletiva na dolnom konci odrežte pomocou rezacieho nožíka.

Remeselník nanáša omietku na vonkajšiu stenu.

Krok 10 - Základný náter a natiahnutie omietky

Po dôkladnom zaschnutí celej plochy v súlade s pokynmi výrobcu môžete začať nanášať základný náter: Rozmiešajte v čistej maltovačke omietku a natiahnite ju pomocou nerezového hladidla na hrúbku zrna. Pritom je dôležité, aby ste prácu neprerušovali, tzn. aby ste pracovali za vlhka.

Remeselník zapracováva hrubú omietku do vonkajšej steny.

Krok 11 - Štruktúrovanie omietky

Na záver sa môže stena štruktúrovať penovou gumou (hrubá omietka) alebo plastovým odzrňovačom (mníchovská drsná omietka). Na optické vylepšenie natrite soklové profily (zväčša s cementovo-maltovou omietkou) alebo na ne naneste dekoratívnu omietku z pestrofarebných kamienkov.

Izolácia vonkajšej fasády domu vo vlastnej réžii nepredstavuje pre zbehlého remeselníka žiaden problém. Ak máte aj napriek tomu otázky o výrobkoch, náradí alebo pracovných postupoch, zastavte sa vo svojej predajni OBI - my vám radi poradíme.

Zoznam materiálov

 • Izolačné materiály
 • Systémy kompletnej tepelnej izolácie
 • Omietka
 • Izolačná alebo pletivová páska
 • Lepidlo
 • Rohové uholníky s pletivom
 • Hmoždinky na zaistenie dosiek
 • Soklový profil
 • Základný náter
 • Pletivo (perlinka)
 • Tesniaca páska

Zoznam náradia

 • Hladidlo
 • Murárska lyžica
 • Zarezávačky
 • Vodováha
 • Vyhladzovacia lyžica
 • Štetec
 • Maliarsky valček
 • Kladivo
 • Vŕtačka
 • Vrták
 • Rezervácia a vyzdvihnutie
 • Overiť dostupnosť v predajni
 • Veľký výber produktov
hore