Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Pokládka laminátovej podlahy v 13 krokoch

Remeselníčka pokladá laminátovú podlahu.

Laminátová podlaha sa teší čoraz väčšej obľube. Má to viaceré dôvody: laminát je do značnej miery zaťažiteľný a zároveň je veľmi nenáročný na starostlivosť. Okrem toho existuje enormná rozmanitosť produktov, ktorá navyše umožňuje realisticky imitovať mnohé materiály. Svetlé či tmavé drevo, hrubá alebo jemná štruktúra – v súčasnosti existuje dokonca aj „podlaha z kameňa“. Výber je obrovský, nechajte si preto poradiť od poradcu OBI pre parkety a laminátové podlahy a prečítajte si aj nášho poradcu Prehľad druhov laminátu.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
3 - Zoznam náradia
Laminátové dosky sa vybaľujú minimálne 48 hodín pred pokládkou a uskladnia sa v horizontálnej polohe v miestnosti pokládky.

Krok 1 - Príprava laminátových dosiek pred pokládkou

Pred pokládkou potrebuje laminát minimálne 48 hodín na aklimatizovanie. Dosky preto skladujte nevybalené a v horizontálnej polohe v príslušnej miestnosti pri minimálnej teplote 18 °C a pri 50 % až max. 70 % vlhkosti vzduchu.

Remeselníčka pred pokládkou laminátovej podlahy kontroluje nerovnosti zrovnávacou latkou a skladacím metrom.

Krok 2 - Príprava podlahy pre laminát

Podklad musí byť dostatočne pevný, čistý a suchý. Podlaha nesmie obsahovať žiadnu vlhkosť a musí byť rovná. Na nerovných podkladoch sa môže laminát skrútiť, popraskať alebo môže dôjsť k zlomeniu spoja pero-drážka. Na kontrolu nerovností podlahy použite zrovnávaciu latku. Nerovnosti presahujúce 3 mm výšky (na meter dĺžky) môžete vyrovnať pomocou tmelu na obklad. Pomocou tekutej nivelačnej hmoty dosiahnete úplne rovný podklad. Týmto spôsobom môžete jednoducho uzatvoriť všetky diery a praskliny. Následne nechajte podlahu celkom vysušiť.

Mnohé podlahy, najmä poter, vykazujú zvyškovú vlhkosť. Zvyšková vlhkosť môže v prípade laminátu spôsobiť značné poškodenie. Preto dbajte najmä na to, aby bol podklad absolútne suchý.

Remeselníčka kladie izoláciu proti kročajovému hluku na vopred uloženú parotesnú fóliu.

Krok 3 - Uloženie parotesnej zábrany a izolácie proti hluku

Na ochranu proti vlhkosti v prípade podláh s poterom a nad podpodlahové kúrenie s teplou vodou by ste mali umiestniť parotesnú zábranu. Rozviňte parotesnú fóliu v pozdĺžnom smere laminátu a skráťte ju nožnicami na požadovanú veľkosť. Pri stenách by fólia vždy mala presahovať 10 cm nahor. Pokladajte jednotlivé pásy fólie s presahom približne 20 cm a spoje prelepte lepiacou páskou – žltý pás na obrázku.

Na izoláciu hluku položte vrstvu korku, plsti alebo penovej PE fólie priamo na parotesnú fóliu.

Remeselníčka ukladá prvý rad laminátovej podlahy k stene pomocou zaisťovacích alebo dilatačných klinov. Šípky ukazujú dopadanie svetla.

Krok 4 - Uloženie prvého radu laminátu

Laminátové dosky klaďte vždy súbežne s dopadom svetla: pozdĺžny smer panelov by vždy mal prebiehať súbežne s dopadom svetla. Potom začnite v ľavom zadnom rohu miestnosti. Pomocou pílky, napr. priamočiarej píly alebo kotúčovej píly, odpíľte v závislosti od výrobku najprv pero alebo drážku prvého radu laminátovej podlahy. Tieto dosky položte orezanou stranou smerom k stene a zacvaknite ich z čelnej strany do seba.

Uložte dilatačné kliny na udržiavanie odstupov dosiek od steny. Dilatačná špára by mala predstavovať 10 až 15 mm, v závislosti od veľkosti miestnosti.

Posledný rad dosiek sa musí väčšinou narezať. K tomu použite znovu priamočiaru alebo kotúčovú pílu. Ešte jednoduchšie je použitie rezačky laminátu. Dávajte pozor na to, aby bol posledný kus dosky dlhý minimálne 50 cm.

Remeselníčka narezáva priamočiarou pílou laminátovú dosku na správnu dĺžku.

Krok 5 - Narezávanie laminátových dosiek

Na konci radu laminátových dosiek je väčšinou potrebné skrátiť poslednú dosku. Odmerajte dĺžku, berte do úvahy potrebnú vzdialenosť od steny a zakreslite dĺžku pomocou uholníka a ceruzky na dosku. Na narezávanie dosiek je ideálna stolová kotúčová píla alebo rezačka laminátu. Takisto sa môže použiť aj priamočiara píla. Hrana rezu musí pri kladení dosiek ukazovať smerom nadol, to znamená že horná strana dosiek pri pílení ukazuje smerom nahor.

Ďalší rad laminátových dosiek začnite skráteným kusom predošlého dokončeného radu. Na zachovanie stability a vzhľadu dbajte na to, aby bol skrátený kus minimálne 40 cm dlhý.

Dodržiavanie vzdialenosti od steny pomocou dilatačných klinov.

Krok 6 - Dodržiavanie vzdialenosti od steny

Drevo a laminát „pracujú“, to znamená, že pri rozličných teplotách sa skracujú alebo rozťahujú. Dodržiavajte preto dilatačnú škáru 10 až 15 mm od stien a stĺpov. Na tento účel použite špeciálne zaisťovacie, resp. dilatačné kliny, a dosky susediace so stenou potiahnite pomocou ťahadla na hotové položené dosky.

Pozdĺžne spojenie dvoch laminátových dosiek zacvaknutím do seba.

Krok 7 - Zacvaknutie laminátovej dosky

Mimoriadne jednoduchá je pokládka laminátových dosiek pomocou tzv. zacvakávacieho systému. Dosky sa zaisťujú pomocou špeciálneho zámku. Položte príslušnú dosku celkom blízko predpokladanej polohy a zaistite ju pomocou kladiva a dreveného dorážača. Dosky zaklepávajte do seba vždy najprv pozdĺžne a potom priečne a dávajte pozor, aby pri zaklepávaní nevznikali špáry. Aj nepatrné nerovnosti dosky sa prenášajú na ďalšie dosky.

Spojenie a zaistenie laminátových dosiek pomocou kladiva a dreveného dorážača

Krok 8 - Prispôsobenie laminátovej dosky

Potom opatrne spojte laminátové dosky pomocou kladiva a ochrany proti úderu a koncové diely pevne dotiahnite pomocou ťahadla.

Remeselníčka pokladá posledný rad laminátu pomocou ťahadla.

Krok 9 - Pokládka posledného radu laminátu

V prípade posledného radu musíte laminátové dosky spravidla pozdĺžne skrátiť. Zistite potrebnú šírku, započítajte dilatačnú medzeru a dosky odpíľte na potrebnú mieru. Na zapasovanie dosiek vám poslúži ťahadlo.

Pokládka laminátu okolo rúrok radiátorov pomocou otvorov v laminátovej doske.

Krok 10 - Pri pokládke laminátových dosiek nezabudnite na rúry radiátorov

Pri pokládke dosiek okolo rúrok zakreslite vyrezávané otvory pre rúry na kus laminátovej dosky (obvod rúry plus 10 mm) a vyrežte potrebný otvor pomocou vhodného Forstnerovho vrtáka. Pomocou dierovacej píly oddeľte malý kúsok okolo dierok. Položte dosku na miesto a na záver tento malý kúsok prilepte za rúrou k panelu. Vyrezaný otvor môžete zakryť ružicou.

Remeselníčka skracuje pri pokládke laminátu zárubňu dverí multifunkčným nástrojom.

Krok 11 - Pri pokládke laminátových dosiek nezabudnite na zárubne dverí

Zárubne dverí predstavujú ďalšiu problematickú oblasť pri pokládke laminátovej podlahy. Odporúčame vám nasledujúci pracovný postup: Skráťte zárubne dverí z dreva o výšku dosky plus tesnenie a laminátovú dosku zasuňte pod rám. Na skrátenie zárubne priložte nepotrebný odrezok laminátovej dosky k zárubni a odrežte ju pomocou ponornej píly alebo multifunkčného nástroja pozdĺž dosky. V prípade zárubne dverí z ocele odrežte príslušný otvor do laminátovej dosky. Laminátové dosky pokladajte vo vzdialenosti 8 až 10 mm od zárubne. Na záver môžete vzniknuté škáry utesniť akrylovou tesniacou hmotou.

Ak chcete zabrániť tomu, aby pri vyrezávaní dochádzalo k vytrhávaniu dreva, zalepte reznú hranu lepiacou páskou.

Priloženie a vzájomné spojenie soklových líšt.

Krok 12 - Montáž soklových líšt

U spojovacích miest pri stenách najprv odrežte prečnievajúcu parotesnú fóliu pomocou rezacieho noža. Po odrezaní pripevnite vhodné soklové lišty. Na narezanie soklových líšt pod presným uhlom použite uhlovú pílu. Presný postup tejto činnosti nájdete v našom poradcovi „Pokládka krycích líšt v 6 krokoch“

Prípadne môžete použiť aj vnútorné a vonkajšie rohy. Pre schody sú k dispozícii špeciálne schodové lišty. Tieto lišty sa zacvakávajú do zaskrutkovaných dosiek a krycích profilov.

Ukladanie prechodovej lišty pomocou koľajničky.

Krok 13 - Montáž prechodových líšt pre laminát

Prechodovými lištami skryjete prechody medzi laminátom a kobercom alebo dilatačné medzery. Lišty zaskrutkujte do podlahy, aby sa nemohli posúvať.

Ak sa v susediacej miestnosti tiež nachádza laminát, musíte aj tu dodržať dilatačnú medzeru. Pomocou vhodných prechodných líšt (na lepenie, skrutkovanie alebo zaistenie) môžete zakryť dané miesto.

Laminát je cenovo výhodnou alternatívnou dlážky alebo parkiet a je nenáročný na starostlivosť. Ani pokládka nie je zložitá – s vhodnými nástrojmi, trochou trpezlivosti a tipmi od OBI.

Zoznam materiálov

 • Tmel na obklad(škárovací tmel na nerovnosti podlahy)
 • Parotesná fólia(pri podlahách s poterom alebo podlahovým kúrením)
 • Lepiaca páska
 • Izolácia kročajového hluku z korku, plsti alebo penovej PE fólie
 • Laminát (potrebné množstvo: počet štvorcových metrov miestnosti plus 10 % odpad)
 • popr. lepidlo (na prispôsobenie panelov pri rúrkach radiátorov)
 • popr. ružice (na zakrytie rúrok kúrenia)
 • Soklové lišty
 • Vnútorné a/alebo vonkajšie rohy (na zakrytie soklových líšt v rohoch)
 • Akryl (na vyplnenie medzery medzi oceľovou zárubňou a laminátom)
 • Prechodové lišty

Zoznam náradia

 • Zrovnávacia latka alebo murárska šnúra(na kontrolu nerovností podlahy)
 • Skladací meter
 • Priamočiara píla alebo kotúčová píla popr. rezačka na laminát
 • Dilatačné resp. zaisťovacie kliny
 • Uholník
 • Ťahadlo
 • Kladivo
 • Drevený dorážač
 • Forstnerov vrták (na vyrezávanie otvorov pre rúrky radiátorov)
 • Ponorná píla
 • Multifunkčný nástroj
 • Uhlová píla(na narezávanie soklových líšt v rohoch)
hore