Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Vsadenie interiérových dverí v 6 krokoch

Remeselník v oranžových montérkach a so skladacím metrom vo vrecku stojí pred ostením dverí.

Od vymerania otvoru na dvere cez montáž zárubne až po namontovanie kľučky − náš návod vám krok za krokom vysvetlí postup na vsadenie interiérových dverí. Prečítajte si okrem toho, aké náradie budete potrebovať. S OBI dosiahnete optimálne výsledky.

Interiérové dvere spĺňajú funkčnú úlohu a sú dôležitým prvkom v prostredí: Oddeľujú od seba nielen miestnosti, ale prispievajú vo veľkej miere aj k dizajnu bytového priestoru. Moderné kompletné súpravy dverí umožňujú aj domácim remeselníkom pohodlnú montáž.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
3 - Zoznam náradia
Remeselník meria metrom šírku výrezu v stene pre dvere.

Krok 1 - Pred prácou skontrolujte pracovnú oblasť

Pred kúpou dverí presne odmerajte otvor v stene pre dvere: Položte meradlo do prostriedku otvoru v stene a zmerajte výšku od hornej hrany podlahy po dolnú hranu prekladu dverí. Zmerajte šírku dverí v hornej, strednej a takisto v dolnej časti otvoru v stene. Tým istým spôsobom zistite hĺbku špalety v stene.

Prípadne zoberte pritom do úvahy chýbajúce obklady podláh a stien: Pri podlahách z bežných materiálov, ako laminát alebo parkety, počítajte najlepšie s približne 3 mm vzdialenosťou – malé doštičky z dreva fungujú ako zarážky na mieste. Zapíšte si všetky rozmery a zoberte si ich so sebou na nákup do vašej predajne OBI.

Pred kúpou sa nechajte inšpirovať rozličnými štýlmi interiérových dverí.

Smer otvárania dverí – doraz vpravo a doraz vľavo – je vysvetlený šípkami, ktoré ukazujú na závesy dverí resp. na kĺbové závesy dverí.

Krok 2 - Zistenie smeru otvárania interiérových dverí

Ďalším dôležitým faktorom pri výbere dverí je smer dorazu, resp. smer otvárania dverí. Pri doraze vľavo sú závesy dverí resp. kĺbové závesy dverí namontované vľavo, pri doraze vpravo sú závesy dverí namontované vpravo. Vychádza sa pritom vždy z miestnosti, do ktorej sa dvere otvárajú. Keď teda stojíte pred zatvorenými dverami a závesy dverí sa nachádzajú vľavo, tak ide o interiérové dvere DIN vľavo – a v opačnom prípade DIN vpravo. V ideálnom prípade sa otvárajú dvere vždy smerom k susediacemu rohu miestnosti.

Na montáž zárubne dverí sa odporúča väčší priestor na podlahe.

Krok 3 - Montáž zárubne dverí

Vyberte zárubňu dverí z balenia a poskladajte ju podľa priloženého návodu. Všetky prvky zárubne dverí rozložte do tvaru písmena U na veľkú rovnú pracovnú plochu chránenú fóliou. Úkosové rezy, teda rohové spoje medzi časťami steny a stropu môžete v závislosti od modelu zárubne zlepiť, zoskrutkovať alebo spojiť svorkami. Po montáži zárubňu dôkladne očistite.

Remeselník vyrovnáva zárubňu dverí pomocou vodováhy.

Krok 4 - Postavenie a vyrovnanie zárubne dverí

Umiestnite zárubňu opatrne a zvoľna do špalety dverí na tenké doštičky z dreva a pripevnite závesy dverí. Vzdialenosť od všetkých strán by nemala byť väčšia ako 2 cm. Vyrovnajte všetky prípadné nerovnosti špalety tak, že prečnievajúci materiál odstránite pomocou kladiva a dláta a otvory zakryjete maltou.

Potom pripevnite zárubňu pomocou klinov v horných rohoch a vyrovnajte ju pomocou vodováhy. Skontrolujte, či je vodováha zvislá, resp. vodorovná a v prípade potreby znova vyrovnajte kliny na dokonalé zasadenie rámu dverí. Pripevnite teraz ďalšie kliny, najmä do blízkosti závesov dverí a krycieho plechu. Skontrolujte na viacerých miestach, či je svetlá výška a tiež vzdialenosť medzi stranami zárubne všade rovnaká. Skontrolujte vyrovnanie dverí a v prípade potreby upravte zárubňu. Pri meraní dbajte na presnosť a doprajte si čas na presné prispôsobenie zárubne, aby ste predišli potrebe neskorších opráv pri ďalších pracovných krokoch.

Následne vložte rozpery alebo rozperu dverových zárubní do hornej, strednej a dolnej časti zárubne. Vsuňte drevené laty medzi rozpery a zárubňu, aby ste predišli jej poškodeniu. Teraz provizórne zaveste krídlo dverí a skontrolujte, či má správny a plynulý chod. Po tomto kroku krídlo dverí zveste.

Vyplnenie zárubne penou.

Krok 5 - Vyplnenie zárubne interiérových dverí montážnou penou

Na ochranu obložte podlahu maliarskym papierom. Ak zárubňa presne sedí v otvore steny, musí sa vyplniť montážnou penou. Na tento účel použite objemovo stálu montážnu penu určenú na zárubne. Drevené kliny a rozperu dverových zárubní nechajte na mieste – v opačnom prípade môže dôjsť poškodeniu zárubne kvôli expanzii montážnej peny. Počkajte na úplné vyschnutie montážnej peny a následne odrežte prebytočný materiál rezacím nožom.

Po vyschnutí montážnej peny odstráňte kliny a drevené doštičky. Potom vyplňte silikónom špáry, ktoré ostali po podlahových doštičkách.

Montáž dverovej garnitúry na dvere.

Krok 6 - Montáž ozdobného obloženia a kľučky

Zmontujte ozdobné obloženie podľa pokynov od výrobcu a v prípade potreby dajte do dverovej drážky trochu lepidla na drevo. Odstráňte rozpery dverových zárubní a nasaďte ozdobné obloženie rovnomerne na zárubňu. Potom môžete vsadiť dverové krídlo a príp. ho upraviť na závesoch pomocou imbusových kľúčov.

Na záver namontujte dverovú garnitúru. Použite na to šablónu a vyvŕtajte z oboch strán otvory. Nevyvŕtajte otvor do opačnej strany – inak môžete poškodiť dyhu krídla dverí. Potom zaskrutkujte oporné doštičky pružiny a namontujte rozety zámku a kľučky spolu s kľučkou. Dodržiavajte presne pokyny od výrobcu.

Zoznam materiálov

 • Interiérové dvere
 • Zárubňa
 • Dverové kovania
 • Lepidlo na drevo
 • PU pena
 • Silikón

Zoznam náradia

 • Skladací meter
 • Vodováha
 • Kladivo
 • Dláto
 • Upínacie nástroje
 • Rezací nôž
 • Vytláčacia pištoľ
 • Vŕtačka
 • Vrták
hore