Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Základné znalosti o zeminách a pôde

Grundlagen Boden und Erde

Pôda v záhrade je viac než hmota, v ktorej rastú rastliny. Upevňujú sa v nej korene, uchováva vodu a živiny a postupne ich uvoľňuje tak, aby ich rastliny mohli prijímať. Podľa pôvodu sa rastliny prispôsobili nielen tomu, či rastú na slnečnom mieste, v tieni alebo polotieni, ale prispôsobili sa aj rôznym druhom pôdy. Ten, kto vie, akú má pôdu, ju môže cielenými opatreniami skvalitniť a umožniť tak rastlinám v záhrade optimálny rast. Ideálna pôda v záhrade je humózna, bohatá na živiny a priepustná. Nevzniká tak trvalé zamokrenie a dá sa bez problémov obrábať.

1. Druhy pôd 2. Aj indikačné rastliny vám poskytujú informácie
3. Vzorka pôdy všetko vysvetlí 4. Čo hovorí o pôde hodnota pH?
5. Nekvalitná pôda? Žiadny problém!
Druhy pôd

1. Druhy pôd

Pôda sa skladá z minerálnych častíc, ako piesok, spraš a íl a tiež humus, teda rozložené organické látky. O čo vyšší je podiel humusu, o to lepšia je štruktúra pôdy, schopnosť zhromažďovania vody a ukladania živín.

Rozlišujeme tri druhy pôd:

  • ľahké piesčité pôdy
  • stredne ťažké sprašové a hlinité pôdy
  • ťažké ílovité pôdy

Typ pôdy môžete určiť jednoduchou skúškou:

Piesčitá pôda sa rukami nedá vyformovať do pevnej gule alebo valčeka, rozdrobí sa. (obrázok vľavo).

Hlinitá pôda - dá sa z nej vyformovať valček, ale ak ho budete chcieť ohnúť do kruhu, rozpadne sa. (v strede).

Ílovitá pôda sa dá formovať do ľubovoľných tvarov alebo ohýbať do valčekov alebo krúžkov. (obrázok vpravo).

Tieto skúšky pôdy si môžete urobiť sami.
Ešte predtým ako budete uvažovať o opatreniach na skvalitnenie pôdy, ako hnojenie vápnom, pridávanie kompostu či kamennej múčky, musíte zistiť, či majú zmysel a či sú potrebné.

Vlastnosti druhov pôdy
Piesčitá pôda ľahká, prepúšťa vodu, rýchlo vysychá, rýchlo sa zohrieva, zlá schopnosť zhromažďovania vody a ukladania živín
Hlinitá pôda ideálna záhradná pôda, skladá sa približne z jednej tretiny z piesku, spraše a ílu, dobrá schopnosť zhromažďovania vody a ukladania živín
Ílovitá pôda ťažká, vysoký potenciál zhromažďovania vody a ukladania živín, ľahko sa utlačí, nebezpečenstvo trvalého zamokrenia
Aj indikačné rastliny vám poskytujú informácie

2. Aj indikačné rastliny vám poskytujú informácie

Rastliny, ktoré sa sami od seba udomácnili vo vašej záhrade, a burina v záhonoch vám poskytujú informácie o tom, akú pôdu máte vo vašej záhrade.

Nevšímajte si len rastliny, ktoré rastú vo vašej vlastnej záhrade, ale aj tie, ktoré sú v susedstve.

Indikačné rastliny

Druh pôdy

žihľava, lipkavec syridlový, loboda, hviezdica prostredná, iskierník prudký, púpava lekárska

pôda bohatá na dusík

rozchodník prudký

pôda chudobná na dusík

štiav kyslý

kyslá pôda

Vzorka pôdy všetko vysvetlí

3. Vzorka pôdy všetko vysvetlí

Vzorka pôdy má význam najmä vtedy, ak chcete pestovať zeleninu. Výsledok vám poskytne informácie o druhu pôdy, hodnote pH (kyslosti) a obsahu živín v pôde z vašej záhrady. Potrebujete na to odobrať na sklonku jesene alebo na začiatku jari asi na 10 až 20 miestach obrábanej pôdy malé vzorky na hĺbku rýľa. Na rozbor stačí zmes vzoriek s hmotnosťou asi 250 až 500 g. Zeminu môžete odovzdať v záhradnom centre alebo v ústave pôdoznalectva. .

Na základe rozboru pôdy budete mať jasno, aké vlastnosti má pôda vo vašej záhrade.

Rozbor by sa mal opakovať každých tri až päť rokov. Dbajte na presný popis vzoriek a oznámte laboratóriu, kedy a ako boli odobrané.

Čo hovorí o pôde hodnota pH?

4. Čo hovorí o pôde hodnota pH?

Hodnota pH pôdy podáva informáciu o takzvanej reakcii pôdy: kyslá, neutrálna alebo zásaditá. Stupnica siaha od 0 (extréme kyslá) cez 7 (neutrálna) až po 14 (veľmi zásaditá). Kyslá pôda obsahuje väčšinou veľa humusu, ale takmer žiadny vápnik, zásadité pôdy sú spravidla veľmi vápenaté.

Rozbor pôdy si môžete urobiť sami pomocou jednoduchej testovacej súpravy zo záhradného centra. Veľmi dôležité je určiť obsah vápnika v pôde, aby ste ho zbytočne nepridávali. Ak je hodnota pH už aj tak dosť vysoká, bude pôda po hnojení vápnikom ešte zásaditejšia. V dôsledku toho nebudú rastliny schopné prijímať mnohé živiny.

Ideálna hodnota pH je v rozmedzí 6 a 7, pre kapustu by mala byť dokonca vyššia, ako prevencia choroby „nádorovky kapustovej“.

Praktické: Túto skúšku si môžete urobiť sami. Testovaciu súpravu dostanete v záhradnom oddelení OBI.


Dôležité: Vzorky odoberajte na rôznych miestach záhonu.

Nekvalitná pôda? Žiadny problém!

5. Nekvalitná pôda? Žiadny problém!

Nie vždy je pôda v záhrade optimálna na pestovanie zeleniny alebo iných rastlín. Zvýšiť kvalitu menej kvalitných alebo nevhodných pôd je však možné jednoduchými prostriedkami.

Aj napriek tomu má význam rozhodovať sa pri výbere záhradných rastlín nielen podľa miesta na slnku, v polotieni alebo tieni, ale treba zohľadniť aj druh pôdy. Kto záhradníči s ohľadom na druh pôdy, má zdravé rastliny, menej buriny a väčšiu radosť zo záhrady.

Výhodné je používať kompost, môžete si ho však vyrobiť aj sami. Kto nemá vlastný kompost v záhrade, môže si kúpiť veľmi kvalitný zelený kompost v záhradnom oddelení OBI.

Pri piesku alebo štrku na skvalitnenie pôdy dbajte na obsah vápnika. Kremičitý piesok neobsahuje vápnik a je preto ideálny.

Skvalitnenie druhov pôdy
Piesok zvyšuje priepustnosť ťažkých pôd
Štrk zvyšuje priepustnosť ťažkých pôd
Lávová drvina zvyšuje priepustnosť ťažkých pôd
Kamenná múčka, bentonit zvyšuje kapacitu zhromažďovania vody
Kompost zvyšuje obsah humusu ľahkých pôd
Kôrový humus zvyšuje obsah humusu ľahkých pôd
Hnoj (spráchnivený) zvyšuje obsah humusu ľahkých pôd
Záhradné vápno reguluje hodnotu pH v pôde (proti kyslej pôde)
OBI top tip

Rašelina nie je vhodná na skvalitňovanie pôdy, pretože sa v pôde rýchlo rozkladá.

hore