Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Založenie a vydláždenie záhradnej cesty v 7 krokoch

Výkop podkladu pre vsadenie.

Keď chcete založiť a odborne vydláždiť cestu, napr. k záhradnému domčeku alebo prístrešku pre auto, podklad s drobným a hrubším štrkom a pieskom v potrebnej hrúbke zaručí, že cesta bude stále rovná a odolná voči mrazu aj po rokoch. Hĺbka podkladu závisí od regionálnych a klimatických pomerov. Čím sú teploty nižšie, tým hrubšia musí byť podkladová vrstva.

Skôr ako začnete, treba vyriešiť materiál resp. požadovaný druh dlažobných kociek. V tomto bode nehrá úlohu len estetika. Ak majú po vydláždenej ceste jazdiť aj vozidlá, musia mať dlažobné kocky určitú minimálnu hrúbku. S tým vám odborne pomôže pracovník v predajni OBI.

Ak chcete cesty upraviť ekologickým spôsobom, máte k dispozícii takzvané ekologické, drenážne či priesakové dlažby, ktoré svojou priepustnosťou vody pôsobia proti všeobecne sa rozširujúcemu plošnému utesneniu.

Pred kúpou sa tiež treba zamyslieť nad vzorom pokládky:
Či jednoduchá a funkčná pokládka, vzor rybej kosti, alebo spojenie po radoch, v kreatívnom a rozmanitom kombinovanom formáte či živelnej kombinácii - vzory pokládky zdôrazňujú popri farbe a štruktúre dlažby aj celkovú štruktúru plochy.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
3 - Zoznam náradia
Vytýčenie cesty a výkop zeme.

Krok 1 - Vytýčenie záhradnej cesty a výkopové práce

Odborné dláždenie cesty si vyžaduje dôkladnú prípravu a presný výpočet spotreby materiálu - najmä pri oblúkovitom priebehu. Aká dlhá a široká má byť cesta? Bude cesta rovná alebo s jemnými krivkami? Rozdeľte svoj nákres v presnej mierke na jasné úseky a vypočítajte spotrebu materiálu.

Drevenými kolíkmi a šnúrou si vytýčte trasu záhradnej cesty – dávajte pozor na rovnakú výšku šnúry – potom začnite s výkopovými prácami. Pre kratšie cesty postačí rýľ, pre dlhšie sa oplatí porozmýšľať o vypožičaní minibagra. Výkop pre chodník pre chodcov musí byť hlboký aspoň 30 až 35 cm. Podľa regionálnych resp. klimatických pomerov a využívania môže byť užitočný výkop s hĺbkou 60 až 90 cm – napr. v hornatých oblastiach a keď chcete po ploche jazdiť osobným autom. Pri práci dávajte pozor, aby ste vytvorili podklad s nosnosťou, ktorý neklesne, a spevnite ho vibračným zhutňovačom. To podmieňuje neskoršiu stabilitu plochy.

Na základe rozmerov cesty vypočítajte počet potrebných dlažobných kociek a kubických metrov štrku resp. jemného štrku, ktorý sa použije. Naplánujte aj potrebu miesta. Dlažobné kocky poukladané na paletách a zabalené vo fólii potrebujú dosť miesta a mali by čo najmenej zavadzať, rovnako ako štrk a drvina. Vďaka dodávke čo najbližšie k stavenisku sa vyhnete namáhavému prenášaniu materiálu s fúrikom.

Položenie obrubníkov.

Krok 2 - Položenie ohraničenia cesty

Obrubníky ohraničujú cestu po oboch stranách. Ich úloha nie je len optická, ale prispievajú aj k stabilite a opore. Aby sa neskôr zabudovaná dlažba nemohla posunúť, mali by sa obrubníky fixovať na betónový základ. Betónová vrstva by mala mať aspoň 10 až 20 cm a mala by byť položená na vodopriepustnej štrkovej vrstve. Potom ukladajte kocku po kocke. Obrubník položte na základové pásy a poklepte po ňom gumeným kladivom, až kým nie je v rovine výškovej aj vodorovnej s natiahnutou šnúrou. Potom doplňte a vytvarujte betón po bokoch do tzv. zadných krytov, aby sa obrubník zafixoval do tretiny svojej výšky v betóne. Skôr ako pristúpite k ďalšiemu kroku, nechajte betón vytvrdnúť podľa pokynov od výrobcu betónu. 

Vytvorenie lôžka štrkom alebo jemnou kamennou drvinou.

Krok 3 - Vytvorenie lôžka pre cestu

Keď betón dostatočne vytvrdne, položte nosnú vrstvu pre dlažbu, aby mohla dažďová voda vsiaknuť a cesta ostala napriek tomu stabilná. Na to sa hodí kamenná drvina a štrk, odporúča sa zrnitosť do 32 mm. Drvinu alebo štrk nasypte do výšky 10 až 30 cm, podľa vykopanej hĺbky, rozdeľte hrabľami a spevnite zhutňovačom. Už v tomto kroku je treba dbať na potrebný spad aspoň 2 % (smerom od stavebného diela).
Na spevnenú vrstvu potom naneste jednu 4 až 5 cm vysokú vrstvu z piesku alebo pri ekologických či priepustných vrstvách štrk (zrnitosť 2 až 5 mm). Aby sa táto vrstva položila v presnej výške, mali by sa do zeme zapustiť kovové koľajnice na stiahnutie povlaku. Pre kvalitu neskoršej dlažby je rozhodujúce, či sa štrk resp. piesok presne vyrovnal. Položte cez dve kovové koľajnice jednu drevenú alebo hliníkovú latu. Pri výpočte výšky majte na zreteli, že sa neskôr vytvorená plocha ešte zhutní, a tým klesne asi o ďalší 1 cm. Po vyrovnaní by sa už po lôžku nemalo chodiť (možné chybné miesta treba vyplniť a nerovnosti dorovnať).

Tip

Ak si nechcete kupovať vlastný zhutňovač, požičovňa náradia OBI vám rada pomôže.

Poklepávanie dlažobných kociek gumeným kladivom.

Krok 4 - Pokládka dlažby pre záhradnú cestu

Aj pri pokládke dlažby si vždy pomáhajte natiahnutou šnúrou a vodováhou, aby ste skontrolovali, či je dlažba v rovine a v správnej polohe a či je dodržaný spád. Len v tom prípade bude môcť dažďová voda odtekať v žiaducom smere a nebude nepekne ostávať na ploche. Položte jednotlivé kusy dlažby do lôžka so škárou aspoň 3 až 5 mm a v prípade potreby po nich ľahko klepnite kladivom. Takto postupne vydláždite celú záhradnú cestu.

Rezanie dlažby rezačkou.

Krok 5 - Rezanie dlaždíc a dlažobných prvkov

Prispôsobeniu niektorých dlažobných prvkov sa spravidla nedá vyhnúť. Rezačkou na dlaždice sa tento problém dá rýchlo vyriešiť. Môžete si ju prenajať v predajni OBI. Dobrým plánovaním podľa rozmerov dlažobných kociek, jednoduchým vzorom pokládky a pravouhlou plochou minimalizujete náklady.

Nakreslite si požadovanú reznú hranu na dlažobný prvok a vložte ho do stroja. Rezačka nevytvára veľa nečistoty, pracuje bez elektriny a potichu, avšak nie je vhodná pre veľmi hrubé dlažobné kocky a dlhé čisté rezné hrany ako je to u dlaždíc. V tomto prípade sa použije rezačka na dlažbu, ktorá pracuje presne aj pri väčších hrúbkach, hoci s väčším znečistením a hlukom. Pracujte preto na mieste, ktoré sa dá ľahko očistiť.

Vyplnenie škár pieskom.

Krok 6 - Vyplnenie škár a možnosť drenáže

Aby ste sa vyhli neskoršiemu poškodeniu plochy dlažby, je vyplnenie škár medzi dlažobnými kockami záhradnej cesty neodmysliteľné. Na vyplnenie škár máte dve možnosti:

1. Škárovací piesok
Pri použití voľného škárovacieho materiálu, napr. premývaný škárovací piesok alebo štrk (2 mm – 3 mm), rozptýľte škárovací materiál viackrát na vydláždenú cestu a metlou ho pozametajte dočista. Štrk spôsobí vyššiu priepustnosť škár, zvýši schopnosť priesaku plochy a lepšie sa hodí pre väčšie dlažobné kocky. Keďže dážď v priebehu času piesok vymýva, treba prácu opakovať v pravidelných intervaloch. Ak chcete biele škáry, siahnite po kremičitom piesku, ak čierne, ponúka sa čadičový piesok.

2. Vytvrdzujúci škárovací materiál
Vytvrdzujúcim škárovacím materiálom sa vymývanie a rast buriny významne zníži. Avšak škárovací materiál sa musí doladiť podľa podmienok používania, vlastností dlažby, šírky škár a použitého podkladu. Pred kúpou preverte údaje výrobcu a riaďte sa pokynmi na používanie.

Osobitný prípad možnosti drenáže je drenážna a ekologická dlažba. Táto dlažba pozostáva z vodopriepustného materiálu, takže dažďová voda môže odtekať nielen cez škáry. Pre tzv. dlažbu z priepustných a ekologických dlažobných prvkov sú typické veľké otvory resp. dostatočne veľké množstvo škár – so zachovaním rozmanitosti. Na všetkých plochách s možnosťou drenáže používame škárovaciu kamennú drvinu, aby sa zabezpečila priepustnosť vody.

Spevnenie cesty zhutňovačom.

Krok 7 - Spevnenie dláždenej cesty

Nakoniec použite na vydláždenú cestu zhutňovač. Aby sa položená dlažba nepoškodila, mal by sa zvyšok škárovacieho materiálu z plochy úplne odstrániť a zhutňovač by mal mať plastové klzné zariadenie. V prípade potreby môžete ešte metlou rozptýliť ďalšiu vrstvu piesku. Na veľké vonkajšie a terasové dlaždice sa nesmie použiť zhutňovač.

Vďaka dôkladnému plánovaniu, správnym strojom a tipom od OBI dokážete sami v 7 rokoch vytvoriť záhradnú cestu a vydláždiť ju podľa svojich predstáv.

Zoznam materiálov

 • Dlažobné kocky
 • Piesok
 • Obrubníky
 • Betón
 • Ochrana pred mrazom

Zoznam náradia

 • Rýľ
 • Prípadne prenajatý minibager
 • Meter
 • Zhutňovač
 • Metla
 • Fúrik
 • Hrable
 • Gumené kladivo
 • Vodováha
 • Vymedzovacia šnúra
 • Prenajatá rezačka dlažobných kociek
hore