Sortiment

Služby

Moja predajňa
Bratislava
Hodoninská ulica 25
84103 Bratislava
Zmeniť predajňu OBI
Naspäť
Zmeniť predajňu OBI
Vašu polohu nebolo možné nájsť
Zobraziť ostatné predajne
Nájdite OBI predajňu na mape

Create! by OBI
Žiaden sériovo vyrábaný tovar. Šikovný nábytok a doplnky v najnovšom dizajne – vyrobené Vami, poskytnuté nami.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavenia prehliadača zakazuje používanie cookies. Ak chcete na stránke používať všetky funkcie neobmedzene, prosím povoľte používanie cookies a obnovte stránku.

Váš internetový prehliadač je zastaraný. Pre väčšiu bezpečnosť, rýchlosť a lepšiu skúsenosť s touto stránkou si aktualizujte svoj prehliadač.

Zavlažovacia technika

Poradca pre zavlažovaciu techniku

Čistá pitná voda patrí k najcennejším prírodným zdrojom, ktoré máme. Preto by sa voda z vodovodu nemala používať na polievanie v záhrade. Väčšina rastlín prežije po zapustení koreňov bez väčších ťažkostí aj bez zavlažovania. Existujú však aj výnimky, ku ktorým patria trávniky, všetky rastliny v kvetináčoch, črepníkoch a nádobách, ako aj úžitkové rastliny, napríklad zelenina, bylinky a ovocné kríky.


Výhodnejšie je, ak budete miesto drahocennej pitnej vody zavlažovať rastliny dažďovou vodou. Okrem toho, že sa dá dažďová voda jednoducho zachytávať, je na polievanie dokonca lepšia ako voda z vodovodu, pretože neobsahuje žiadny vápnik.


Aby ste mali na polievanie vždy dostatok dažďovej vody, môžete ju zachytávať do nádrží, sudov a cisterien. Pomocou čerpadla ju môžete používať na polievanie rovnako jednoducho ako vodu z vodovodu. Namáhavé vláčenie krhiel patrí do minulosti.

1. Zachytávanie vody 2. Zariadenie na dažďovú vodu
3. Čerpadlá 4. Domáca vodáreň
5. Záhradné čerpadlá 6. Čerpadlá do suda na vodu
7. Ponorné tlakové čerpadlá
Zachytávanie vody

1. Zachytávanie vody

Dažďovú vodu môžete zachytávať do zásobníka na dažďovú vodu alebo nádrže. Zásobník alebo nádrž sa napojí na existujúcu odtokovú rúru. Dôležité sú prepadová klapka a výpust v dolnej časti. Tento kohút na odber vody by mal byť v dostatočnej výške na pohodlné postavenie krhly pod neho.

Prepadový ventil zabráni pretekaniu zásobníka, keď je plný. Prebytočná voda v takomto prípade odtečie do kanalizácie. V zime sa zásobník musí vypustiť, pretože keď dažďová voda zamrzne, mohol by prasknúť.

Alternatívou k zásobníku na vodu sú studne. Najskôr sa spýtajte na príslušných úradoch (napr. okresný úrad), či smiete vo svojom okrese alebo v obci kopať studňu. Pred použitím vody zo studne na polievanie sa musí urobiť rozbor škodlivých látok, pretože často obsahuje dusičnany – zelenina alebo iné rastliny potom môžu byť mierne prehnojené.

Po dlhšom období sucha nechajte prvý príval vody odtiecť do kanalizácie. Zo škridiel sa tak spláchne všetok prach a spaliny a budete zachytávať už len čistú vodu.

Zariadenia na dažďovú vodu

2. Zariadenie na dažďovú vodu

Kompletným zariadením na dažďovú vodu môžete zachytávať a zhromažďovať veľké množstvo dažďovej vody. Kompletným zariadením s integrovaným čerpadlom môžete zrealizovať celé zavlažovanie svojej záhrady. Existujú aj kompletné zariadenia dom-záhrada s čerpadlami do domácich vodární. V nich sa nazbieraná dažďová voda čistí a môže sa potom používať ako úžitková voda na splachovanie toalety alebo pranie bielizne. V dome je v takomto prípade potrebný osobitný prívod dažďovej vody.

Zariadenie na dažďovú vodu sa zapustí do zeme, aby v zime nezamrzlo. Pri osadení cisterny alebo zásobníka na dažďovú vodu by ste si mali nechať poradiť v predajni OBI, aby ste sa vyhli neskorším problémom.

Čerpadlá

3. Čerpadlá

Čerpadlá slúžia na pohodlné získavanie vody zo zásobníka na dažďovú vodu alebo z cisterny zapustenej v zemi. Kalové čerpadlá a čerpadlá do jazierka si poradia aj s menšími plávajúcimi čiastočkami nečistôt vo vode. Čím je zásobník hlbšie, príp. čím vyššie sa musí voda čerpať, o to väčší musí byť výkon čerpadla.

Väčšinu zásobníkov na dažďovú vodu dostanete už vybavenú čerpadlom, ktorého výkon je prispôsobený objemu a veľkosti.

Domáca vodáreň

4. Domáca vodáreň

Čerpadlo domácej vodárne zabezpečuje rovnomerný tlak vody. To je dôležité pre prípad, ak by ste chceli používať dažďovú vodu ako úžitkovú vodu v domácnosti. Mnohé zariadenia (napr. práčky) potrebujú rovnomerný tlak vody. Tieto čerpadlá sú vhodnejšie aj na prevádzku polievacích alebo postrekovacích zariadení v porovnaní s jednoduchými čerpadlami.

Mimoriadne komfortné sú domáce vodné automaty. Na informačnom displeji môžete kedykoľvek odčítať čerpané množstvo, tlak a prípadné poruchy.

Záhradné čerpadlá

5. Záhradné čerpadlá

K dispozícii je mnoho rozličných modelov záhradných čerpadiel. Môžete si tak podľa potreby vybrať správne čerpadlo s požadovaným výkonom (tlakom). Podľa veľkosti záhrady, počtu postrekovačov, miestnych daností, ako poloha na svahu, si môžete v záhradnom raji OBI vybrať ľahké, robustné základné modely alebo tiché komfortné čerpadlá z ušľachtilej ocele.

Čerpadlá do suda na vodu

6. Čerpadlá do suda na vodu

Namiesto prácneho naberania vody krhlou zo zásobníka na dažďovú vodu môžete vodu čerpať čerpadlom do suda na vodou. Stačí zavesiť čerpadlo do suda, nasadiť hadicu s rozstrekovacou hlavicou a zapnúť. Praktické: existujú aj čerpadlá s nabíjateľnými batériami, pomocou ktorých môžete záhradu zavlažovať takmer hodinu. V blízkosti zásobníka na vodu tak nebudete potrebovať prípojku na elektrický prúd.

Ponorné tlakové čerpadlá – voda z väčšej hĺbky

7. Ponorné tlakové čerpadlá

Na čerpanie vody z väčšej hĺbky potrebujete ponorné tlakové čerpadlo. Pomocou neho môžete celkom jednoducho čerpať cenovo výhodnú vodu zo studne, z prameňa alebo podzemnú vodu. Ponorné tlakové čerpadlá dostanete už aj pre studne s priemerom od 100 mm a samozrejme pre hlboké zdroje alebo veľké cisterny.

hore