Starostlivosť o bazén

Poradca pre starostlivosť o bazén

V lete si môžete dosýta vychutnávať kúpanie v bazéne. Aby to tak zostalo a mohli ste sa kedykoľvek za pekného počasia ponoriť do chladnej vody, odporúčame vodu pravidelne čistiť. V našom poradcovi vám predstavujeme štyri metódy, ako si udržať čistý bazén.

1. Chlórová metóda 2. Metóda ošetrovania
3. Vodíková metóda 4. Kyslíková metóda
5. Tipy a triky 6. Tip: Zakrytie bazéna
Chlórová metóda

1. Chlórová metóda

Základom dobrej kvality vody je pravidelná starostlivosť o bazén. Najčastejšie používaný spôsob starostlivosti o vodu je chlórová metóda. Po naplnení bazénu vodou sa nastaví hodnota pH vody prípravkom na úpravu pH na hodnotu 7,2 – 7,6. Chlórové tablety s dlhodobým účinkom zabezpečujú okrem toho aj nepretržité chlórovanie a dezinfekciu vody v bazéne. Aby sa chlór počas sezóny nespotreboval príliš rýchlo, odporúča sa pridať takzvaný „stabilizátor chlóru“.

Tip

Hodnotu chlóru a hodnotu pH merajte každý týždeň. Der optimal eingestellte Optimálne nastavená hodnota chlóru sa pohybuje v rozmedzí 0,6 – 1,0 mg/l, ideálna hodnota pH je v rozmedzí 7,2 – 7,6 mg/l.

Metóda ošetrovania

2. Metóda ošetrovania

Len pre bazény s pieskovou filtráciou! Po novom naplnení bazénu vodou nastavte pomocou prípravku na úpravu pH hodnotu pH na 7,2 – 7,6. Tabletu vložte do koša skimmera z vodnej hladiny a pri bežiacom filtračnom zariadení nalejte do skimmera 1/4 univerzálnej kvapaliny. Úpravu vykonávajte raz za týždeň, každých 14 dní upravte hodnotu pH.

Vodíková metóda

3. Vodíková metóda

Po novom naplnení bazénu vodou nastavte prípravkom na úpravu pH hodnotu pH v rozmedzí 7,0 až 7,3. Prostriedok zabraňujúci rastu rias aplikujte do bazéna pomocou vtokovej trysky a filtračné zariadenie nechajte bežať 24 hodín. Za chodu filtračného zariadenia pridajte dezinfekčný prostriedok a filter nechajte v prevádzke ešte ďalších 24 hodín.

Kyslíková metóda

4. Kyslíková metóda

Po novom naplnení bazénu vodou nastavte prípravkom na úpravu pH hodnotu pH v rozmedzí 7,0 – 7,3 a vložte kyslíkovú tabletu do dávkovacieho plaváka. Kyslíkový aktivátor rozpustite vo vedre vody a nalejte do bazéna. Kyslíkový aktivátor aktivuje dezinfekčný účinok kyslíkových tabliet a bráni rastu rias.

5. Tipy a triky

Zelená voda v bazéne?
Možné príčiny: porucha činnosti filtra alebo priveľa organického znečistenia.
Pomoc: filtračné zariadenie poriadne prepláchnite. Nastavte hodnotu pH na 7,2 – 7,6. Pri použití chlórovej metódy urobte nárazové chlórovanie. Odumreté riasy na dne bazéna potom vysajte pomocou odsávacej kefy. Následne filtračné zariadenie ešte raz prepláchnite a bazén naplňte čerstvou vodou.

Kalná, mliečna voda v bazéne?
Možné príčiny:nesprávne nastavená hodnota pH, vyzrážanie vápnika alebo jemné naplaveniny vo vode.
Pomoc: filtračné zariadenie poriadne prepláchnite. Prípravkom na zníženie (mínus) alebo zvýšenie (plus) pH nastavte hodnotu pH na 7,2 – 7,6. Následne použite zrážací prostriedok a filtračné zariadenie nechajte spustené 5 – 6 hodín a potom ho viackrát dlhšie preplachujte. Pri použití kartušového filtra bezpodmienečne vymeňte kartušu.

Hnedá voda v bazéne?
Možné príčiny: usadeniny železa vo vode bazéna.
Pomoc: filtračné zariadenie poriadne prepláchnite. Prípravkom na zníženie (mínus) alebo zvýšenie (plus) pH nastavte hodnotu pH na 7,2 – 7,6. Dodatočne pridajte do bazéna zrážací prostriedok a filtračné zariadenie intenzívne prepláchnite. Nakoniec pridajte do bazéna stabilizačný prípravok.

Podráždenie pokožky a očí?
Možné príčiny: nesprávne nastavená hodnota pH, príliš vysoká hodnota chlóru.
Pomoc: filtračné zariadenie poriadne prepláchnite. Prípravkom na zníženie (mínus) alebo zvýšenie (plus) pH nastavte hodnotu pH na 7,2 – 7,6. Dodatočne skontrolujte hodnotu chlóru, a ak by bola príliš vysoká, naplňte bazén čerstvou vodou alebo odstráňte dávkovací plavák s tabletou s dlhodobým účinkom, až sa hodnota chlóru ustáli na 0,6 – 1,0.

Zakrytie bazéna

6. Tip: Zakrytie bazéna

Pre mnoho typov bazénov už dnes dostať vhodné zakrytie a zastrešenie, kúpa sa oplatí z viacerých hľadísk. Zakrytie chráni nielen pred znečistením a s tým súvisiacimi nákladmi na čistenie, ale pomáha aj znížiť odparovanie a zvýšiť teplotu vody, príp. teplotu dlhšie uchovať.

  • Rezervácia a vyzdvihnutie
  • Overiť dostupnosť v predajni
  • Veľký výber produktov
hore