Montáž pohonu garážovej brány v 6 krokoch

Pred garážou s pohonom garážovej brány stojí remeselník s diaľkovým ovládaním.

S automatickým pohonom garážovej brány nebudete musieť už nikdy stáť v daždi. Stlačením tlačidla sa garážová brána otvorí a úplne pohodlne sa tak dostanete so svojím autom do sucha. Moderné systémy fungujú spoľahlivo a bezpečne, pretože dokážu automaticky rozpoznať prekážky.

Montáž pohonov garážových brán možno spočiatku znie ako dosť náročná práca, v závislosti od modelu ju však môžete zvládnuť aj sami. S pomocníkom zvládnete projekt o to lepšie. V nasledujúcom návode vám po krokoch vysvetlíme, ako môžete garážovú bránu zmontovať a nainštalovať úplne sami. Naši pracovníci OBI predajní vám ochotne poradia, ktorý pohon by ste mali zvoliť pri jednotlivých veľkostiach garážových brán.

1 - Krok za krokom 2 - Zoznam materiálov
3 - Zoznam náradia
Remeselník skladá pojazdovú koľajnicu.

Krok 1 - Zmontovanie pohonu garážovej brány: pojazdová koľajnica

Najskôr treba zmontovať pohon garážovej brány. Začnite koľajnicou a podľa návodu poskladajte jednotlivé súčasti. Spojovacie prvky zabezpečia správnu súdržnosť. Potom zaveďte pojazdové sane do zmontovanej koľajnice. Pri všetkých pracovných úkonoch dbajte na dobrý chod – nič by sa nemalo spriečiť.

Remeselník posúva reťaz cez napínač reťaze.

Krok 2 - Umiestnenie hnacej reťaze do pojazdovej koľajnice

Pokiaľ hnacia reťaz nie je vopred nainštalovaná do pojazdovej koľajnice, umiestnite ju dovnútra koľajnice a preveďte ju cez pojazdové sane. Potom pretiahnite reťaz cez ešte neupevnený napínač reťaze a nasaďte ju spolu s napínačom reťaze na pojazdovú koľajnicu. Spojte konce reťaze pomocou prípojných dielcov. Prípojné články by mali do seba hneď zapadnúť – ak to tak nie je, pomôžte si skrutkovačom .

Remeselník nasadzuje reťaz okolo ozubeného pastorka na motore.

Krok 3 - Spojenie motora s pojazdovou koľajnicou

Umiestnite pripravený motor vedľa poskladanej pojazdovej koľajnice. Potom uvoľnite upínaciu skrutku na napínači reťaze, aby reťaz získala vôľu a potom reťaz nasaďte na pastorok na motore. Na záver nasaďte na motor pojazdovú koľajnicu a znovu utiahnite skrutku na napínači reťaze, aby sa reťaz napla. Dávajte pozor, aby ste reťaz príliš neutiahli – stále by mala mať trochu vôle. Dbajte na to, aby reťaz správne ležala vo vratnej kladke. Poslednou úlohou pred montážou pohonu garážovej brány je v tomto štádiu montáž upevňovacích uholníkov po bokoch skrine motora.

Remeselník montuje pohon garážovej brány na nadpražie garáže.

Krok 4 - Namontovanie pohonu na nadpražie garáže

Odmerajte stred garážovej brány pomocou skladacieho meradla a označte si ceruzkou príslušné miesto na nadpraží garáže. Po uvoľnení upevnenia nadpražia od pojazdovej koľajnice ho namontujte na označené miesto. Pritom vám pomôže, ak si upevnenie nadpražia najskôr pridržíte v strede označeného miesta a zaznačíte si otvory na vyvŕtanie.

Otvory sa najlepšie vŕtajú vrtákom do kameňa (10 mm). Pri práci noste ochranný odev, ochranné okuliare a rukavice. Následne môžete skrutkami spojiť upevnenie nadpražia. Pohon garážovej brány (pojazdovú koľajnicu s motorom) umiestnite pokiaľ možno bezpečne na nadpražie, napr. na rám garážovej brány, a pojazdovú koľajnicu spojte s upevnením na nadpraží.

Remeselník nastavuje motor na strope garáže.

Krok 5 - Upevnenie pohonu na strop garáže

Ako prvé v tomto kroku zabezpečte bezpečné státie na rebríku. Potom zdvihnite motorovú jednotku pohonu garážovej brány k stropu a vyrovnajte ju. Dbajte na to, aby pojazdová koľajnica prechádzala stredom garážovej brány a označte si ceruzkou v strope polohu otvorov na vyvŕtanie. Potom vyvŕtajte otvory vrtákom do kameňa, aby ste mohli pomocou skrutiek upevniť skriňu k motoru a pripevniť upevňovacie uholníky z kroku 3. Pojazdová koľajnica musí byť umiestnená absolútne vodorovne: vodováhou skontrolujte jej vyrovnanie a polohu a prípadne ju nastavte na upevňovacích uholníkoch skrine.

Remeselník pripája pojazdovú koľajnicu a upevňovací uholník brány.

Krok 6 - Pripojenie pohonu garážovej brány ku garážovej bráne

Nakoniec namontujte upevňovací uholník centricky na garážovú bránu a potom ho spojte s tyčou riadenia pojazdových saní. Potom je pohon garážovej brány zmontovaný a stačí ho už len zapojiť do elektrickej siete, resp. alternatívneho zdroja elektrického prúdu.

Zoznam materiálov

  • pohony pre garážové brány
  • ochranný odev

Zoznam náradia

  • vrták do kameňa
  • skrutkovač
  • rebrík
  • ceruzka
  • vodováha
  • Rezervácia a vyzdvihnutie
  • Overiť dostupnosť v predajni
  • Veľký výber produktov
hore